Дискретна математика

Навчальний посібник: ч.1 ч.2  
Збірник задач: сем.1,2
Розрахункові роботи: сем.1,2
Рейтингова система:   сем.2 сем.3
Питання до заліку (іспиту):   сем.2  

Загальна інформація


Інформація по напрямах підготовки