Дискретна математика

Навчальний посібник: ч.1 ч.2
Збірник задач: сем.1,2
Розрахункові роботи: сем.1,2
Рейтингова система: ч.1 ч.2
Питання до заліку (іспиту): сем.1 сем.2

Теорія автоматів і формальних мов

Навчальний посібник

перше видання, версія від 29.11.2021 23:56:15

Рейтингова система


Математична логіка і теорія алгоритмів

Рейтингова система


Методи оптимізації

Лабораторні роботи

Рейтингова система

Загальна інформація


Інформація по напрямах підготовки